Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Sira-Kvina -Revisjon av konsesjonsvilkår

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6021
Saksnummer
201001316
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
NVEs innstilling til OED (positiv)
Tiltakshaver
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
Fylke
Agder
Kommune
Kvinesdal
Vassdragsområde
025.Z

NVE anbefaler at det innføres nye og mer miljøvennlige konsesjonsvilkår for reguleringen av Sira-Kvinavassdraget

NVE har revidert konsesjonsvilkårene for Sira-Kvina reguleringene. NVE anbefaler flere tiltak som vil bedre miljøforholdene i Sira-vassdraget og i Kvina-vassdraget. NVE anbefaler at minstevannføringen i Kvina og i Sira økes og at det slippes minstevannføring i enkelte sidebekker til Sira. Sammen med andre tiltak som lokkeflommer, biotoptiltak, fjerning av krypsiv og sedimenter, vil miljøforholdene i begge vassdragene bedres. NVEs anbefaling bygger på resultatene fra et omfattende miljødesign-prosjekt.  

Revisjonen må ses i sammenheng med NVEs innstilling for en overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn, NVEs innstilling for Trælandsfoss kraftverk og tillatelsen for Rafoss kraftverk i Kvina.