Sira-Kvina -Revisjon av konsesjonsvilkår

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6021
Saksnummer
201001316
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revidert konsesjon
Vedtaksdato
27.01.2023
Tiltakshaver
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
Fylke
Agder
Kommune
Kvinesdal
Vassdragsområde
025.Z

Konsesjonsvilkårene for reguleringen av Sira-Kvinavassdraget er revidert

Ved kongelig resolusjon av 27.1.2023 ble det fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Sira-Kvinareguleringene.  Økt minstevannføring i Kvina og i Sira, og i flere sidebekker, lokkeflommer, biotoptiltak, fjerning av krypsiv og sedimenter osv, vil bedre miljøforholdene betydelig.   

Revisjonen må ses i sammenheng med tillatelsen til overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn, tillatelse til videre drift av Trælandsfoss kraftverk og utbyggingen av Rafoss kraftverk i Kvina. 

Ytterligere informasjon om de reviderte vilkårene fremgår av kgl.res. av 27.1.2023, som er å finne på siden til høyre.