Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Regulering og utbygging av Fjergen m.v., hjemfall, N-Tr.lag

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
572
Saksnummer
000000000
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
14.07.1989
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Trøndelag
Kommune
Meråker
Vassdragsområde
124.Z
Søkt produksjon
534,00 GWh

NB! Konsesjonen er gjeldende, men manøvreringsreglementet ble oppdatert ved kgl.res 17.04.2009: Konsesjonssak - NVE