Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Baggfossen minikraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5642
Saksnummer
200804205
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
06.07.2010
Tiltakshaver
BAGGFOSSEN MIKROKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Sørfold
Vassdragsområde
167.2A
Søkt produksjon
0,70 GWh

NVE har gitt konsesjon til Baggfossen minikraftverk i Sørfjordelva.

Minikraftverket vil produsere ca. 0,7 GWh, og skal forsyne Kobbelv vertshus med kraft. I tillegg vil Sørfjord stamfiskanlegg få vann fra samme inntak.

NVE stiller vilkår om minstevannføring for å opprettholde Baggfossen som landskapselement.