Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Trongfoss Elvekraftverk

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5472
Saksnummer
200802378
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Henlagt/trukket sak
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Trøndelag
Kommune
Namsskogan
Vassdragsområde
139.E40
Søkt produksjon
117,20 GWh

Tilrår ikkje løyve til Trongfoss kraftverk

NVE rår Olje- og energidepartementet til å ikkje gi NTE Energi AS løyve til å byggje Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag. NVE legg i si vurdering avgjerande vekt på omsynet til bestanden av laksevarianten namsblank, landskapet og samla belastning.

Trongfoss. Kraftverket er planlagt med ein årleg produksjon på 117 GWh. Det er samstundes søkt om å knyte kraftverket til Tunnsjødal trafo via ei 7 km lang 132 kV kraftleidning frå Trongfossen.

NVE legg hovudvekt på at spesielt inntaksdammen i Trongfoss vil påverke Namsblanken negativt. Namsblank er ein trua laksebestand av nasjonal og internasjonal betyding. NVE legg og vekt på at Trongfossen har stor landskapsverdi.