Stølen kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5185
Saksnummer
200707476,201901898
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
24.08.2012
Tiltakshaver
Knaben Kraft AS (SUS)
Fylke
Agder
Kommune
Kvinesdal
Vassdragsområde
025.CZ
Søkt produksjon
8,80 GWh

Ved kgl. res. av 24.8.12 fikk Knaben Kraft AS tillatelse til å bygge Stølen kraftverk i Knabeåna.

Vilkårene ble oppdatert ved kgl.res. av 30.10.2020

Tillatelsen og vilkårene kan lastes ned fra menyen til høyre

Det er gitt utsatt byggefrist: ny frist er 24.08.2022