Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Grytneselva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5097
Saksnummer
200705694,202005850
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
26.10.2009
Tiltakshaver
LANGFJORDKRAFT AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Molde
Vassdragsområde
104.310
Søkt produksjon
18,70 GWh

Løyve til å byggje Grytneselva kraftverk NVE gir Nesset Kraft AS løyve til å byggje Grytneselva kraftverk i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Nesset Kraft AS får løyve til å overføre Godvikbekken og Breivikbekken til inntaket i Grytneselva. Kraftverket vil gi ein årleg produksjon på om lag 16 GWh.

Kraftverket vil nytte eit fall på om lag 592 m. Godvikbekken og Breivikbekken skal overførast i open kanal til inntaket i Grytneselva. Kraftstasjonen skal liggje i fjell. Av omsyn til biologisk mangfald og landskapet, har NVE fastsett ei minstevassføring frå inntaket i Grytneselva på 140 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 40 l/s resten av året. I Godvikbekken og Breivikbekken er det fastsett ei minstevassføring på 10 l/s i perioden 01.mai til 30.september. NVE vurderer utbygginga med dei spesifiserte avbøtande tiltaka til å vere akseptabel når det gjeld allmenne og private interesser.