Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Oppgradering av Hol I i Urunda og Votnavassdraget

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5075
Saksnummer
200704719
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
03.10.2007
Tiltakshaver
E-CO Vannkraft AS
Fylke
Viken
Kommune
Hol
Vassdragsområde
012.CEA