Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Revisjon Langvatnet

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
5074
Saksnummer
200704588
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Nordland
Kommune
Rana
Vassdragsområde
156.CZ

Tillatelse til statsregulering av Langvatn og overføring av Ranaelv til Langvatn ble gitt ved Kgl. res. av 12.05.1961. 02.05.2013 vedtok NVE at det skal gjennomføres en revisjon av vilkårene for konsesjonen. Saken er nå på høring.

Revisjonssaken er åpnet på bakgrunn av en rekke krav som er kanalisert gjennom Rana kommune. Statkraft, som er konsesjonær, har utarbeidet et revisjonsdokument basert på OEDs retningslinjer for revisjon. Dette dokumentet beskriver bl.a. reguleringen og de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet er nå på høring. Høringsuttalelsene vil være et viktig grunnlag for de endringene i konsesjonsvilkårene som eventuelt vil bli gjort.