Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ny 50 (132) kV kraftledning Stølaheia-Harestad-Nordbø og ny Harestad transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201842140
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
21.08.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Randaberg

NVE har fastsatt utredningsprogram for en ny 50 (132) kV kraftledning fra Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger kommune, via en ny transformatorstasjon på Harestad i Randaberg kommune, til Nordbø transformatorstasjon i Rennesøy. 

Lyse Elnett har satt i gang planlegging av en ny kraftledning fra Stølaheia til Nordbø og en ny transformatorstasjon på Harestad. Hensikten er å øke kapasiteten i kraftnettet og styrke forsyningssikkerheten til kommunen Randaberg og Rennesøy. Behovet for ledningen skyldes både at dagens kraftnett er gammelt og har behov for større vedlikehold, og planer om økt forbruk i de to kommunene. Lyse Elnett planlegger å bygge ledningen for 132 kV spenning, men inntil videre driften den på 50 kV.

I meldingen foreslår Lyse Elnett flere alternative traseer for kraftledningen, som vil være mellom 19 og 21 km lang. De melder også fire alternative plasseringer av nye Harestad transformatorstasjon.

Meldingen har vært på offentlig høring. Utredningsprogrammet er fastsatt på bakgrunn av Lyse Elnetts forslag, innkomne høringsuttalelser og NVEs egne vurderinger.