Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Elektrifisering av Follumlinjen

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
BANE NOR SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841587
Status
Konsesjon gitt
Dato
04.12.2020
Fylke
Viken
Kommune
Ringerike

NVE har 04.12.2020 gitt tillatelse til elektrifisering av 150 meter jernbanespor ved Follum Eiendom.