Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ny Åsen transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841785
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.11.2019
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang

NVE har gitt Statnett anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge og drive en ny 300(420)/66 kV transformatorstasjon ved siden av eksisterende transformatorstasjon på Åsen i Odda kommune. Eksisterende anlegget skal rives når det nytt er satt i drift.

NVE har samtidig gitt Odda Energi Nett anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å utvide og forsterke sitt 66 kV nett. Saksside for dette finnes her.

Den kraftintensive industrien i Odda planlegger utvidelser og et økt strømforbruk i årene som kommer. I Odda er det i dag ikke tilstrekkelig kapasitet i dagens strømnett til å dekke dette behovet, og NVE mener det er nødvendig å øke transformatorytelsen mellom sentral- og regionalnettet. For å kunne forsyne Boliden med strøm, er det nødvendig at Odda Energi forsterker overføringskapasiteten mellom Åsen og Tyssedal, og bygger en ny kabel ut til Eitrheimsneset.

For mer informasjon om NVEs vurdering, se notatet Bakgrunn for vedtak.