Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Utvidelse av 66 kV nett i Odda

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ODDA ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841781;202200954
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.11.2019
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang

NVE ga den 01.11.2019 Odda Energi Nett anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til utvidelse av 66 kV nettet i Odda. I konsesjonen ble det satt villkår om at det skal utarbeides en miljø-transport og anleggsplan (MTA). NVE har i dag 14.09.2022 godkjent to MTA-planer:

Dette gjelder: 

  • MTA for 66 kraftledning Åsen -Tyssedal
  • MTA for Åsen, Sengjaneset og Stanavegen transformatorstasjonar

NVEs vedtak om godkjenning av MTA finnes i dokumentlisten til høyre på denne siden.

En MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ta vare på kravene satt i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Odda Energi Nett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir best mulig ivaretatt. Planen skal være utarbeidet i kontakt med kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.  

NVEs saksbehandler på MTA er Inger Helene W. Riddervold (ihw@nve.no).

NVE ga den 01.11.2019 Odda Energi Nett anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge en ny 4,5 km lang 66 kV dobbeltkurs kraftledning fra Åsen til Tyssedal. Denne erstatter eksisterende 66 kV kraftledning på samme strekning. Odda Energi får også tillatelse til å bygge en ny ca. 4,2 km lang kabelforbindelse fra Tyssedal til Eitrheimsneset og å skifte ut eksisterende sjøkabler mellom Kvitur og Eitrheimsneset.

NVE ga samtidig Statnett anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge ny Åsen transformatorstasjon. Saksside for dette finnes her.


Den kraftintensive industrien i Odda planlegger utvidelser og et økt strømforbruk i årene som kommer. I Odda er det i dag ikke tilstrekkelig kapasitet i dagens strømnett til å dekke dette behovet, og NVE mener det er nødvendig å øke transformatorytelsen mellom sentral- og regionalnettet. For å kunne forsyne Boliden med strøm, er det nødvendig at Odda Energi forsterker overføringskapasiteten mellom Åsen og Tyssedal, og bygger en ny kabel ut til Eitrheimsneset.

For mer informasjon om NVEs vurdering, se notatet Bakgrunn for vedtak (NVE ref: 201841781-27).