Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kise koblingsstasjon med 132 kV nettilknytning

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LEDE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201833412
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.11.2020
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Skien, Notodden, Hjartdal

NVE har gitt Skagerak Nett tillatelse til å bygge og drive Kise koblingsstasjon med tilhørende nettilknytning.

NVE gir Skagerak Nett tillatelse endring av konsesjon for å bygge nye Kise koblingsstasjon med nettilknytning til eksisterende 132 kV-nett i traséalternativ 1, med tilknytning av forbruk opp til 50 MW. Anleggene ligger i Skien kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Endringen består i at stasjonen på Gromstul nå blir en ren koblingsstasjon og skifter navn fra Kiseåsen transformatorstasjon til Kise koblingsstasjon. Datasenteraktøren skisserer også et endret effektbehov fra 500 MW til 600 MW dersom datasenteret blir fullt utbygd.

Begrunnelsen for vedtaket er at Skien kommune har regulert et areal på Gromstul ca. 10 km fra Skien sentrum til datasenterutvikling, og det er behov for strømforsyning til dette.

Stasjonen knyttes til dagens nett ved at ledningen Svelgfoss-Rød fra nord og Hjartdal-Rød fra sør sløyfes innom Kiseåsen transformatorstasjon. Videre knyttes Kiseåsen og Rød transformatorstasjoner sammen med tre nye 132 kV ledninger ved full utbygging av datasenteret. 

NVE har tidligere titt Skagerak Nett ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene.