132 kV nettilknytning til Liåsen transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201708202
Status
Klage mottatt
Dato
24.08.2023
Fylke
Oslo, Viken
Kommune
Oslo, Indre Østfold, Nordre Follo, Enebakk

NVE har 17.08.2023 gitt Statnett SF konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive nye Liåsen transformatorstasjon ved Klemetsrud i Oslo kommune. Elvia har samtidig fått konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge en ca. 1,2 km lang luftledning frem til den nye stasjonen.

Elvia har fått konsesjon til å bygge en 132 kV firekurs luftledning med fra eksisterende kraftledning og frem til den nye stasjonen. Elvia får også tillatelse til å bygge en ny transformator i stasjonen.  Den nye stasjonen og tilknytningen til Elvias nett er viktig for å styrke forsyningssikkerheten sør-øst i Oslo. I tillegg øker det kapasiteten i regionalnettet, slik at det kan tilknyttes mer forbruk. Stasjonen skal bygges etter alternativ A, som ligger nord for Liåsen, tett på Grønmo gjenvinningsanlegg. 

NVEs vurderinger kan leses i notatet "Bakgrunn for vedtak".  Konsesjonen og ekspropriasjonstillatelsen gitt til Elvia kan leses i boksen til høyre. Statnetts søknad og vedtak er tilgjengelig på denne nettsiden