Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nettilknytning for Davvi vindkraftverk

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GRENSELANDET AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201702928
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
17.10.2018
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Lebesby, Deatnu-Tana

NVE har behandlet meldingene om Davvi vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Lebesby og Tana kommuner, Finnmark fylke, etter plan og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver Grenselandet AS er nå meddelt utredningsprogram for tiltaket.

NVE lea meannudan Davvi bieggafápmorusttega ja dasa gulli fierpmádatlaktima dieđáhusaid Davvisiidda ja Deanu gielddain Finnmárkku fylkkas plána- ja huksenlága váikkuhusčielggadanláhkaásahusa vuođul. Doaibmaálggaheaddji Grenselandet AS lea ožžon dieđu doaibmabiju čielggadanprográmma birra.

Davvi vindkraftverk er planlagt i grenseområdene mellom Lebesby og Tana kommuner i øst og Porsanger kommune i vest. Vindkraftverket er planlagt bestående av 100 til 267 vindturbiner med en nominell effekt på mellom 3 og 8 MW per turbin. Dette vil gi en samlet installert effekt på inntil 800 MW. Planområdet har et areal på ca. 78 km2. Produksjonen fra vindkraftverket planlegges tilknyttet nettet gjennom bygging av en ny kraftledning til Statnetts meldte transformatorstasjon i Adamselv og gjennom en ny kraftledning frem til sentralnettet i Finland.

Meldingen til Davvi vindkraftverk finner du her https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4606&type=A-1,A-6

NVE lea ožžon dieđuid Davvi bieggafápmorusttega ja dasa gullevaš neahttačatnosa birra mii lea Davvesiidda ja Deanu gielddain. Grenselandet AS pláne bieggafápmorusttega mas leat 100 gitta 267 bieggaturbiinna Davvesiidda ja Deanu gielddarájis nuortan Porsáŋggu gildii oarjin. Bieggafápmorusttega buvttadeami plánejit goallostit nehttii ođđa huksejuvvon fápmojođđasa mielde Áttánjohkii ja ođđa fápmojođđasa mielde guovddášnehttii Supmii.