Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Davvi vindkraftverk

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GRENSELANDET DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201700703
Status
Søknad
Dato
30.08.2022
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Lebesby
Søkt produksjon
2720,00 GWh
Søkt effekt
800,00 MW

NVE har behandlet meldingene om Davvi vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Lebesby og Tana kommuner, Finnmark fylke, etter plan og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver Grenselandet AS er nå meddelt utredningsprogram for tiltaket.

NVE lea meannudan Davvi bieggafápmorusttega ja dasa gulli fierpmádatlaktima dieđáhusaid Davvisiidda ja Deanu gielddain Finnmárkku fylkkas plána- ja huksenlága váikkuhusčielggadanláhkaásahusa vuođul. Doaibmaálggaheaddji Grenselandet AS lea ožžon dieđu doaibmabiju čielggadanprográmma birra.

NVE mottok søknad om Davvi vindkraftverk 15.11.2019, og oppdatert søknad 15.08.2022.


Davvi vindkraftverk er planlagt i grenseområdene mellom Lebesby og Tana kommuner i øst og Porsanger kommune i vest. Vindkraftverket er planlagt bestående av 100 til 267 vindturbiner med en nominell effekt på mellom 3 og 8 MW per turbin. Dette vil gi en samlet installert effekt på inntil 800 MW. Planområdet har et areal på ca. 78 km2. Produksjonen fra vindkraftverket planlegges tilknyttet nettet gjennom bygging av en ny kraftledning til Statnetts meldte transformatorstasjon i Adamselv og gjennom en ny kraftledning frem til sentralnettet i Finland. Nettsiden for nettilknytningen finner du her https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4683&type=A-1

NVE lea ožžon dieđuid Davvi bieggafápmorusttega ja dasa gullevaš neahttačatnosa birra mii lea Davvesiidda ja Deanu gielddain. Grenselandet AS pláne bieggafápmorusttega mas leat 100 gitta 267 bieggaturbiinna Davvesiidda ja Deanu gielddarájis nuortan Porsáŋggu gildii oarjin. Bieggafápmorusttega buvttadeami plánejit goallostit nehttii ođđa huksejuvvon fápmojođđasa mielde Áttánjohkii ja ođđa fápmojođđasa mielde guovddášnehttii Supmii.