Gardermoen Helsecampus, Trøgstadmoen

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
OSLOFJORD VARME AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
201506689
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.04.2016
Fylke
Viken
Kommune
Ullensaker
Søkt produksjon
8,32 GWh
Søkt effekt
5,20 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 1.4.2016 meddelt Oslofjord Varme AS konsesjon for et fjernvarmeanlegg ved Gardermoen Helsecampus ved Trøgstadmoen. Det planlagte fjernvarmeanlegget vil bestå av et nytt fjernvarmenett og en ny varmesentral basert på varmepumper i grunnvann. Det planlegges å benytte bio-olje som spiss/reserveeffekt. Varmesentralen vil ha en total installert effekt på 5,2 MW, og er planlagt plassert i kjelleren på et nytt sykehus for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) som er under oppføring på området. Det omsøkte konsesjonsområdet er planlagt på østsiden av E6, ved avkjøringen nordfra til Gardermoen flyplass. Konsesjonsområdet avgrenses av E6 i vest, fylkesvei 454 i nord og øst, og et område som omfatter et hotell sør for fylkesvei 174.