Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ytt. reg. av Vekteren i Røyrvik - Røyrvikfoss kraftv.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
45
Saksnummer
000041941
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.12.1962
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Trøndelag
Kommune
Raarvikhe – Røyrvik
Vassdragsområde
139.Z