Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Bærum/Sandvika

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
OSLOFJORD VARME AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
0912/87;199401192;199600749;199805225;200003458;200903639;202010296
Status
Konsesjon gitt
Dato
06.01.2015
Fylke
Viken
Kommune
Bærum
Søkt produksjon
101,76 GWh
Søkt effekt
63,60 MW

Oslofjord Varme AS har konsesjon for et fjernvarmeanlegg i Bærum, Sandvikaområdet.

Konsesjonen er revidert flere ganger

Den 22.12.14 ble konsesjonen revidert konsesjon for utvidelse av konsesjonsgrenser for fjernvarme i Sandvika på tre steder: Solberg-Løkeberg, Jong og Vøyenenga. Fortum har begrunnet søknaden med at det er et ønske om tilknytning til anlegget i disse områdene.

Konsesjonen ble revidert grunnet navneskifte den 6.1.2015, uten øvrige endringer.

Konsesjonen ble revidert 15.08.2017 - ny varmesentral inne på Bærum sykehus