Bærum/Sandvika

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
OSLOFJORD VARME AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
0912/87;199401192;199600749;199805225;200003458;200903639;202010296
Status
Konsesjon gitt
Dato
06.01.2015
Fylke
Viken
Kommune
Bærum
Søkt produksjon
101,76 GWh
Søkt effekt
63,60 MW

Oslofjord Varme AS har konsesjon for et fjernvarmeanlegg i Bærum, Sandvikaområdet.

Konsesjonen er revidert flere ganger

Den 25.04.2022 fikk Oslofjord Varme utvidet konsesjon for fjernvarmeleveranser til et mindre område ved Slependen jernbanestasjon.

Den 22.12.14 ble konsesjonen revidert konsesjon for utvidelse av konsesjonsgrenser for fjernvarme i Sandvika på tre steder: Solberg-Løkeberg, Jong og Vøyenenga. Fortum har begrunnet søknaden med at det er et ønske om tilknytning til anlegget i disse områdene.

Konsesjonen ble revidert grunnet navneskifte den 6.1.2015, uten øvrige endringer.

Konsesjonen ble revidert 15.08.2017 - ny varmesentral inne på Bærum sykehus