Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Svartvasselva minikraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
4168
Saksnummer
200403417
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
12.01.2005
Tiltakshaver
Unikraft v/Steinslett Bjørn I.
Fylke
Nordland
Kommune
Grane
Vassdragsområde
151.D2B
Søkt produksjon
4,20 GWh