Mosjøen

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
OSLOFJORD VARME AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
200500784;201001365
Status
Konsesjon gitt
Dato
21.05.2012
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn
Søkt produksjon
28,80 GWh
Søkt effekt
18,00 MW

Oslofjord Varme AS (tidligere Fortum Fjernvarme AS) har konsesjon for et fjernvarmeanlegg i Vefsn kommune, Nordland fylke.

Konsesjonen er revidert flere ganger.