Fornebu, Lysaker og Lilleaker konsesjon av 2.2.2011

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet