Vannuttak og regulering Sildhopvatnet

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
3809
Saksnummer
200100036
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.07.2001
Tiltakshaver
SISOMAR AS
Fylke
Nordland
Kommune
Sørfold
Vassdragsområde
168.4Z