Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kraftverk i Arneselva

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
3759
Saksnummer
200300362,201912893
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.06.2003
Tiltakshaver
BALLANGEN UTVIKLING AS
Fylke
Nordland
Kommune
Narvik
Vassdragsområde
173.31A
Søkt produksjon
8,00 GWh