Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Erverv av fall i Lundesokna, Svartelva og Søa, Overf. av reg.till.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
351
Saksnummer
000044682
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.05.1978
Tiltakshaver
TRØNDERENERGI KRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Melhus
Vassdragsområde
122.AZ