Endring av kons.vilkår i bruksrettskonsesjon for Stakaldefossen

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
3473
Saksnummer
200203478
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Endring i vilkår
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
29.08.2002
Tiltakshaver
EVINY FORNYBAR AS
Fylke
Vestland
Kommune
Sunnfjord
Vassdragsområde
084.Z