Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Overføring avløpet fra Krogatjørn, Guritjørn m.v. til Storetjern

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
332
Saksnummer
000043396
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.09.1962
Tiltakshaver
LYSE KRAFT DA
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes
Vassdragsområde
033.Z