Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Erverv av statens fallretter i Flåmselva, (og i Sira-K. kdb:2056)

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
324
Saksnummer
000044402
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
04.04.1975
Tiltakshaver
Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap Energi AS
Fylke
Vestland
Kommune
Aurland
Vassdragsområde
072.2Z