Bjerkreim vindkraftverk

Tiltakshaver
BJERKREIM VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200404319;200404386;200705972;201603097
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.11.2016
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim
Søkt produksjon
540,94 GWh
Søkt effekt
159,10 MW

Bjerkreim Vind AS har i medhold av energiloven § 3-1 anleggskonsesjon for å bygge og drive Bjerkreim vindkraftverk i Bjerkreim kommune, Rogaland fylke.


NVE har 22. mars 2024 godkjent Norsk Vinds oppdaterte skjøtselsplan for kystlynghei i Bjerkreim vindkraftverk.  Skjøtselsplanen skal være et verktøy for å fremme driftsformer som bidrar til skjøtsel av kystlyngheia i planområdet for vindkraftverket. NVE har satt vilkår om at Norsk Vind skal forvalte tilskuddsordninger som foreslått i planen. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=