Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Statsregulering av Klevevatn i Flåmselva

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
288
Saksnummer
000040821
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
16.08.1946
Tiltakshaver
VYGRUPPEN AS
Fylke
Vestland
Kommune
Aurland
Vassdragsområde
072.2Z