Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Erverv av fallrettigheter i Holselva og Hallingdalselva

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
2646
Saksnummer
000000000
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.10.1960
Tiltakshaver
Oslo Energi Produksjon AS
Fylke
Viken
Kommune
Hol
Vassdragsområde
012.CFZ