Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Opprustn. av Follafoss kraftverk/overf. Brattreitelva

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
2549
Saksnummer
200101069
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
30.04.2003
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Trøndelag
Kommune
Steinkjer
Vassdragsområde
129.Z
Søkt produksjon
45,00 GWh