Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Overf. Annabekken via Emmavatn til Dajavatn og Fagerli kr.verk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
2386
Saksnummer
199600786
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.05.1999
Tiltakshaver
SKS PRODUKSJON AS
Fylke
Nordland
Kommune
Fauske – Fuossko
Vassdragsområde
164.Z
Søkt produksjon
2,00 GWh