Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Regulering av Holselva og Våtna, overf. av Våtna m.m. (Stadfesting)

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
233
Saksnummer
000000000
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
04.06.1948
Tiltakshaver
Oslo Energi Produksjon AS
Fylke
Viken
Kommune
Hol
Vassdragsområde
012.CEZ