Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk

Tiltakshaver
ODDEHEIA WIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201203842;201912150
Status
Konsesjon trukket
Dato
25.05.2023
Fylke
Agder
Kommune
Birkenes
Søkt produksjon
289,00 GWh
Søkt effekt
85,00 MW

NVE gav konsesjon til Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i 2017, konsesjonen er nå bortfalt.


NVE meddelte konsesjon til Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk 08.12.2017, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 20.12.2018.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=

Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk ble ikke satt i drift innen fristen for idriftsettelse. NVE informerte i brev av 25.05.2023 at konsesjonen hadde bortfalt.