Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ODDEHEIA WIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201203842;201912150
Status
Konsesjon gitt
Dato
22.11.2021
Fylke
Agder
Kommune
Birkenes
Søkt produksjon
289,00 GWh
Søkt effekt
85,00 MW

NVE har gitt konsesjon til RWE Wind Norway i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i Birkenes kommune, Agder fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 85 MW.

NVE ga avslag på søknad om utsatt idriftsettelse den 06.07.2020. OED bekreftet avslaget den 16.02.2023. 

NVE meddelte konsesjon til Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk 08.12.2017, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 20.12.2018.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=