Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Regulering av Namsvatna i Røyrvik

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
228
Saksnummer
000041930
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
25.06.1948
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Trøndelag
Kommune
Raarvikhe – Røyrvik
Vassdragsområde
139.H