Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Minikraftverk - Kvernfossen i Moisåna

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
2045
Saksnummer
199502270
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
08.11.2000
Tiltakshaver
MOI ELVERK AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Lund
Vassdragsområde
026.BA22
Søkt produksjon
1,20 GWh