Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ekspropriasjon for utb. av Åsmulfoss kraftverk i Namdalen.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
1938
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Eksprop. vassdragsloven
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
17.07.1969
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
139.D32