Innføring av Tya til Nea kraftverk.

Registreringsnummer
1905
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.12.1963
Tiltakshaver
Trondheim Energi Kraft AS
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
123.EZ