Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ekspropriasjonstillatelse for Lyse Kraftverk i Stølsåen.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
1869
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Eksprop. vassdragsloven
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.03.1948
Tiltakshaver
LYSE PRODUKSJON AS
Fylke
Kommune
Vassdragsområde
033.Z