Reg. av Aurdalsfjord i Begna

Registreringsnummer
170
Saksnummer
000040574
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
25.04.1958
Tiltakshaver
FORENINGEN TIL BÆGNAVASSDRAGETS REGULERING
Fylke
Innlandet
Kommune
Nord-Aurdal
Vassdragsområde
012.J0