Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Reg. av Aurdalsfjord i Begna

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
170
Saksnummer
000040574
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
25.04.1958
Tiltakshaver
FORENINGEN TIL BÆGNAVASSDRAGETS REGULERING
Fylke
Innlandet
Kommune
Nord-Aurdal
Vassdragsområde
012.J0