Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Stadf. av till. til ytt. reg. av Reinsetvatn, Renndalsvatn,

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
1315
Saksnummer
000000000
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.03.1947
Tiltakshaver
Kristiansund Elektrisitetsverk
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Sunndal
Vassdragsområde
111.5Z