Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ytterligere regulering av Djupfjordvassdraget, overføringer

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
114
Saksnummer
000040655
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
04.03.1955
Tiltakshaver
VESTERÅLSKRAFT PRODUKSJON AS
Fylke
Nordland
Kommune
Sortland – Suortá
Vassdragsområde
178.44Z