Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Reg. av Djupfjordvassdraget - Planendring og fristforl.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
1110
Saksnummer
000000000
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
14.09.1962
Tiltakshaver
VESTERÅLSKRAFT PRODUKSJON AS
Fylke
Nordland
Kommune
Sortland – Suortá
Vassdragsområde
178.44Z