Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Reg. av Holselva og Votna m.v. - Opphevelse av vilkårenes post 14

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
1026
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Endring i vilkår
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
04.10.1968
Tiltakshaver
Oslo Energi Produksjon AS
Fylke
Viken
Kommune
Hol
Vassdragsområde
012.CEZ