Vindkraftanlegg med installert effekt over 10 MW

Etter at konsekvensutredningene er gjennomført, må tiltakshaver utarbeide en søknad om konsesjon for vindkraftverket. Søknaden skal inneholde en nærmere beskrivelse av prosjektet og de resultatene konsekvensutredningene har avdekket.

Når NVE har mottatt søknaden og gjennomførte konsekvensutredninger, sendes dokumentene på høring til aktuelle hørings- og orienteringsinstanser. I løpet av høringsperioden arrangerer NVE et åpent møte. Etter at alle høringsuttalelser er gjennomgått, foretar NVE en befaring av det omsøkte planområdet.

Vindkraftanlegg med installert effekt under 10 MW

Vindkraftanlegg med installert effekt på inntil 10 MW omsøkes i henhold til energiloven § 3-1. Selv om tiltaket ikke er underlagt krav om melding og konsekvensutredninger, som gjelder for vindkraftanlegg over 10 MW, skal vesentlige konsekvenser av tiltaket likevel beskrives grundig som en del av konsesjonssøknaden. Veilederen i utforming av konsesjonssøknad for vindkraftverk inntil 10 MW kan lastes ned her

Kommunal behandling av vindkraftanlegg

Fra 1.1.2015 ble konsesjonsgrensen i energiloven endret, slik at kommunene kan behandle søknader om å bygge mindre vindkraftanlegg på inntil 1 MW etter reglene i plan- og bygningsloven. Det er satt en begrensning på fem vindturbiner innenfor hvert prosjekt. Veilederen kan lastes ned her.

Tilbake til Trinn 2 - Konsekvensutredning