Produktdatabasen EPREL for energimerkede produkter - NVE

Den nye energimerkeforordningen som trådte i kraft i EU i august 2017, etablerer en database for produkter omfattet av energimerkekrav, the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). Fra 1. januar 2019 må leverandører registrere visse opplysninger om nye modeller i produktdatabasen EPREL før de bringes i omsetning.

Dette gjelder bare produkt som leverandøren plikter å forsyne med energietikett. Det gjelder også bare der den første enheten av modellen bringes i omsetning etter 1. januar 2019. Er enheter av modellen brakt i omsetning mellom 1. august 2017 og 1. januar 2019, må leverandøren registrere de aktuelle opplysningene innen 30. juni 2019. Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017. 

1. oktober 2020 blir EUs rammeforordning for energimerking norsk lov. De samme gjennomførings- og anvendelsesfristene gjelder for Norge som for EU-landene når forordningen trer i kraft. Ettersom fristene i energimerkeforordningen er passert når forordningen trer i kraft i Norge, gjelder ikrafttredelsesdatoen for vedtaket som ny frist. Det betyr at alle plikter og forbud som følger av energimerkeforordningen, må etterleves fra 1. oktober 2020. Dette gjelder også om produktet bare skal bringes i omsetning i Norge.


Viktige datoer

• 1. januar 2019: Der den første enheten av modellen bringes i omsetning etter 1. januar 2019, må informasjonen registreres i databasen før modellen bringes i omsetning.

• Desember 2019: Informasjonen i databasen blir synlig for tilsynsmyndigheter

  • For forbrukere blir informasjonen i databasen synlig fra mars 2021.

• 30. juni 2019: Er enheter av modellen brakt i omsetning mellom 1. august 2017 og 1. januar 2019, må leverandøren registrere de aktuelle opplysningene innen 30. juni 2019.

• 1. august 2017: Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017.

 

Databasen består av en offentlig del og en etterlevelsesdel, samt en nettportal som gir adgang til de to delene. 

  • Leverandører må legge inn produktopplysninger i den offentlige delen og i etterlevelsesdelen av EPREL før produktene gjøres tilgjengelige på markedet.
  • For den offentlige delen må du legge inn opplysningene som definerer deg og ditt produkt, for eksempel navn, modellidentifikasjon, energietiketten og databladet.
  • For etterlevelsesdelen er det all teknisk dokumentasjon som er påkrevd – For eksempel generell beskrivelse og de målte tekniske parameterne.
  • Ingen opplysninger, uansett om de faller inn under den offentlige delen eller etterlevelsesdelen, er synlige for utenforstående før "dato for tilgjengeliggjøring på markedet".
  • Etterlevelsesdelen av databasen vil kun være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene og Europakommisjonen.

Databasen finner du her

Veiledning for registrering i databasen EPREL finner du via denne lenken. Du må være logget inn for å få tilgang. 

For å logge deg inn i databasen, må du opprette en brukerkonto, EU-login. Det kan du gjøre via denne lenken: EU Login 

Når du har opprettet en brukerkonto, kan du registrere selskapet ditt. Når du er logget inn i EPREL, kan du registrere den påkrevde informasjonen for ditt produkt. Europakommisjonen opplyser om at databasen har et høyt sikkerhetsnivå. Det skal derfor være trygt å legge inn sensitiv informasjon.  

EU-kommisjonen har opprettet en egen EPREL-hjelpetjeneste som svarer på spørsmål om databasen: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu.

Dersom du ønsker å teste ut databasen før du starter registreringen av produkter i EPREL, kan du fortsatt benytte testversjonen til dette. Den finner du her: EPREL Compliance website

Den offentlige delen av databasen, EPREL Public website, skal settes i drift fra 1. mars 2021. Du vil da kunne finne informasjon om blant annet produkters energiklasse og produktdatabladet til de produktgrupper som får ny energietikett 1. mars. Etter hvert vil andre produktgrupper komme til. 

Ved å scanne QR-koden som befinner seg på de nye energietikettene, får man tilgang til offentlig informasjon om det aktuelle produktet fra den offentlige delen av databasen. 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Anton Jayanand Eliston,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Tilbake til hovedsiden

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk / norsk (UO)

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Når er et produkt brakt i omsetning?

Et produkt er brakt i omsetning når det er gjort tilgjengelig for første gang på EU-markedet.

Et produkt som er ferdig produsert, og som er tilbudt for salg eller markedsført i EU, er brakt i omsetning.

Det er ikke avgjørende om produktet har forlatt fabrikken.

Det må heller ikke nødvendigvis være inngått en bindende avtale for at produktet skal anses brakt i omsetning.

Produktdatabasen har flere formål:

  • å forenkle myndighetenes tilsynsarbeid
  • å gi forbrukere tilgang til produktdata og produktenes energietikett
  • gi Europakommisjonen oppdatert informasjon om produkters energieffektivitet for revidering av energietiketter
  • å legge til rette for nedlasting av produktdatablad og energietikett dersom forhandleren mister dem. (Databasen endrer ikke på leverandørenes forpliktelse til å levere produkter med datablad og energietikett)

Kontaktperson

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no