To nye kravforberedende studier startet- solcellepaneler (PV) og høytrykksrengjøringsapparater - NVE

Studiene pågår i perioden 2017 –2019 og det vil avholdes interessentmøter i 2018 og 2019. Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter.

Les mer om studien for solpaneler (PV) og registrer deg som interessent på hjemmesiden for studien.

Les mer om studien for høytrykksrengjøringsapparater og registrer deg som interessent på hjemmesiden for studien.