Høring – revisjon av økodesign- og energimerkekravene for husholdningstørketromler (nr. 932/2012 og nr. 392/2012) - NVE

EU-kommisjonen har invitert til møte i Samrådsforum 18. september der arbeidsdokumenter for reviderte forordninger skal diskuteres.  Tørketromler er ikke blant NVEs prioriterte produkter. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE ikke finner tungtveiende nok til at produktet gis prioritet likevel, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med. Frist for kommentarer til NVE er 1. september.

De aktuelle forordninger som er under revisjon

  • Økodesignforordning nr. 932/2012 for husholdningstørketromler, og
  • Energimerkeforordning nr. 392/2012 for husholdningstørketromler

De utsendte arbeidsdokumentene (forslag til reviderte forordninger)

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for household tumble driers pursuant to implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) 932/2012

COMMISSION (DELEGATED) REGULATION (EU) …/...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble driers and repealing (Commission) Regulation (EU) 392/2012  (parantesene angir hvor det er trykkfeil i titlene i Kommisjonens utsendte dokumenter)

Forslagene til reviderte forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no /Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Frist for innspill til NVE er 1. september 2019

Innspill kan sendes til khf@nve.no med kopi til isni@nve.no