Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.10.2019 , sist oppdatert 17.06.2021

Kravforberedende studie for håndtørkere startet

Europakommisjonen har startet en kravforberedende studie om økodesign- og energimerkekrav for håndtørkere.

Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av håndtørkere gjennomført i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet.

Studien avsluttes i mars 2020 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside. Det skal være et interessentmøte 20. november i Brussel.

Studien følger vanlig metodikk, MEErP.

Følg med og registrer deg som interessent i studien

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no